نحوه ایجاد بازی
به منظور برگزاری لیگ می بایست ...
نحوه بازی در پلی پاد
به منظور بازی در پلی پاد می بایست ...
logo-samandehi